Doradztwo biznesowe w zakresie:

  • przygotowania analiz rynku,
  • opracowania biznesplanów,
  • tworzenia strategii marketingowych.