Doradztwo biznesowe w zakresie:

  • przygotowania analiz rynku,
  • opracowania biznesplanów,
  • tworzenia strategii marketingowych.

Szkolenia z zakresu:

  • Budowania zespołu,
  • Zarządzania zespołem i delegowanie zadań delegowanie
  • Rozwiązywanie konfliktów

Zajęcia warsztatowe, gry symulacyjne