Usługa ta skierowana jest do osób, które chcą poznać swój potencjał i możliwości rozwoju zawodowego.

Chcesz:

 • skutecznie zarządzać swoją karierą i zaplanować kierunek własnego rozwoju zawodowego? 
 • Poznać swoje silne i słabe strony, aby móc nimi zarządzać w pracy? 
 • Skutecznie budować swój wizerunek na rynku pracy? 
 • Świadomie na podstawie stworzonej mapy kompetencji wybrać odpowiednią szkołę, kierunek studiów?

Zapraszamy. Wyślij maila lub umów się telefonicznie.

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM, JEŻELI:

 • musisz zadecydować w temacie:  podjęcia pracy, zmiany pracy, zmiany kierunku funkcjonowania zawodowego itp.
 • stoisz przed wyborem kierunku szkoły lub studiów i nadal nie wiesz, co chcesz robić, jakie masz oczekiwania wobec życia, jakie są Twoje mocne strony,
 • nie wiesz, w jaki sposób zaprezentować swoje kompetencje zawodowe i jak zainteresować sobą pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wykorzystywane metody doradztwa zawodowego:

 • tworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • testy jako pomocnicze narzędzie określania uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji (m.in.: test predyspozycji zawodowych, Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych, obrazkowy test Achtnicha,  Wieloaspektowa Oceny Preferencji Zawodowych),
 • Metoda Hiszpańska (Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudniania),

Doradztwo grupowe

Praca w grupie sprzyja rozwojowi więzi oraz kompetencji społecznych. W grupach wykorzystuje się procesy interpersonalne i stosuje się różne strategie rozwiązywania problemów oparte na świadomych przemyśleniach, emocjach i zachowaniach.

Głównym zadaniem grup w poradnictwie jest m.in.:

 • ukierunkowanie uczestników na rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem odkrywania wewnętrznych zasobów,
 • budowania poczucia własnej wartości, pokonywania barier, które przeszkadzają w optymalnym rozwoju
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych ułatwiających skuteczne radzenie sobie zarówno z bieżącymi trudnościami, jak i problemami w przyszłości.