Centrum Doradczo-Szkoleniowe OPTIMUM oferując szeroki wachlarz usług związanych z szeroko rozumianym rynkiem pracy zajmuje się przede wszystkim:

1. Pośrednictwem pracy, w tym:

 • udzielaniem pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniem i upowszechnianiem ofert pracy,
 • udzielaniem pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
 • informowaniem kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy,
 • inicjowaniem i organizowaniem kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych

2. Doradztwem personalnym, tj.:

 • prowadzeniem analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazywaniem źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacją kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

3. Indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym, w szczególności:

 • pomocą w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielaniem informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • inicjowaniem, organizowaniem i prowadzeniem grupowych porad zawodowych, zajęć w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.

4. Coachingiem kariery.

5. Doradztwem biznesowym w zakresie:

 • przygotowania analiz rynku,
 • opracowania biznesplanów,
 • tworzenia strategii marketingowych.

6. Ponadto Centrum jest:

 • Instytucją Szkoleniową posiadająca w swojej ofercie szeroki wachlarz kursów i szkoleń, które mogą one zostać dostosowane do indywidualnych oczekiwań Klienta.
 • Dysponującą doświadczoną kadrą firmą świadczącą usługi z zakresu przygotowywania wniosków, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Agencją Pracy Tymczasowej.