• Kursy i szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

  • JESTEŚ ZAINTERESOWANY KURSAMI DOFINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH KT ÓRYCH MOŻESZ ZDOBYĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

    

   ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU:  NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE.

    

   PUNKT INFORMACYJNY PROJEKTU:

   LEGNICA, PLAC SŁOWIAŃSKI 1, POK 510.

    

   Przykładowe kursy, które można zrealizować z dofinansowaniem:


   EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

   • Obsługa suwnic
   • Obsługa żurawi
   • Obsługa dźwigów osobowych i towarowych
   • Obsługa dźwigników
   • Obsługa podestów ruchomych
   • Obsługa cięgników
   • Hakowy dźwignic

   Egzaminy końcowe przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne.


   SPAWALNICTWA

   • Spawanie gazowe (311)
   • Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)
   • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG (131)
   • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG (135)
   • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG (141)
   • Weryfikacja uprawnień spawalniczych

   Egzaminy przeprowadza Komisja Spawalnicza powołana przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy.


   ENERGETYKI

   • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV i powyżej 1kV
   • Eksploatacja, dozór i pomiary sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
   • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych
   • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
   • Eksploatacja sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza
   • Eksploatacja autoklawów
   • Przygotowanie do egzaminu z zakresu EG1, EG2, EG3

   Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

   ZDROWIE I URODA

   • Wizaż
   • Stylizacja paznokci
   • Fryzjer
   • Kosmetyczka

   Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 0, poz.186).

 • Do jakiej pracy nadajesz się najbardziej?

  • Dla każdego ważne jest, aby lubił wykonywaną pracę. Fakt ten zwiększy Twoje szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

   Test predyspozycji zawodowych może pomóc Ci odnaleźć właściwą ścieżkę rozwoju zawodowego! Bowiem na podstawie Twoich cech charakteru i zainteresowań można stwierdzić, jakiego rodzaju praca będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza.

   W jaki sposób określane są Twoje predyspozycje zawodowe?

   Pomocą są testy badające zainteresowania i predyspozycje zawodowe.