• COACHING

  •  

   Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na edukacyjnym, zawodowym lub życiowym rozstaju i musimy postanowić, w którą pójść stronę. Bywa, że spalamy się w swoim zawodzie, rezygnujemy (bądź nosimy się z takim zamiarem) z dobrze płatnej pracy, która nie daje satysfakcji i poczucia sensu, ale nie bardzo wiemy co robić dalej.

   Trudno w takiej sytuacji o obiektywną ocenę swoich szans i możliwości. Szczególnie w takich momentach nie jest łatwo spojrzeć na siebie z dystansu, zobaczyć swoje mocne strony, a także zmierzyć się ze słabościami. Im więcej o sobie wiemy, o swoich predyspozycjach i priorytetach, oraz im bardziej zdajemy sobie sprawę z rządzącego nami układu ważnych dla nas wartości, tym trafniejszych wyborów dokonujemy.

   Praca nad sobą to wiedza, motywacja i konsekwencja. Dlatego warto poznać swoje predyspozycje zawodowe

    

   Kim jest coach

   Coach jako zawód w znaczeniu rozwoju osobistego i zawodowego motywuje i inspiruje Ciebie, abyś osiągnął te cele, które sobie wyznaczyłeś lub pomaga Tobie wyznaczyć cele i wypracowuje z Tobą narzędzia pomocne na drodze ich realizacji. Jest jak profesjonalny partner, który pomaga Ci zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele i zachęcić Ciebie do podjęcia działań oraz uaktywnić Twój pełen potencjał, aby osiągnąć lepsze rezultaty.
   Coach doprowadza Ciebie do znalezienia własnych rozwiązań w procesie zmian na drodze rozwoju osobistego i zawodowego, towarzysząc Tobie w tej drodze