Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Centrum Doradczo-Szkoleniowe OPTIMUM zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.02/00132/2014