Trening rozwoju osobistego

TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO

(KOMUNIKACJA)

 

DO KOGO skierowane jest to szkolenie:

trening skierowany jest do osób, które pragną się rozwijać w oparciu o własne zasoby, wprowadzać zmiany we własne życie i twórczo rozwiązywać codzienne problemy osobiste i zawodowe, są ciekawe siebie oraz swojego funkcjonowania w grupie, chcą nawiązywać głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi, potrzebują rozwinąć swoje umiejętności komunikacji i asertywności, chcą być bardziej śmiałe i pewne siebie, potrzebują panować nad swoimi emocjami i zachowaniami

1. PRAWIE WSZYSTKO O KOMUNIKACJI…

 • Schemat procesu komunikacyjnego
 • Kanały komunikacji
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna
 • „Mowy ciała” w komunikowaniu (gesty, mimika, ton, zachowanie własnej przestrzenni)
 • Bariery komunikacyjne (fizyczne, semantyczne, psychologiczne), czyli co nam utrudnia porozumiewanie się
  • Przyczyny barier w porozumiewaniu się
  • Przezwyciężanie barier komunikacyjnych

2. MODEL KOMUNIKACJI SCHULZA VON THUNA – „USZY VON THUNA”

 • Analiza stylu komunikowania się
 • Rodzaje i wymiary komunikacji

3. JAK SŁUCHAĆ I BYĆ SŁUCHANYM?

 • Cechy dobrego słuchacza
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Parafraza treści i emocji

4. JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ ASERTYWNIE?

 • Komunikat
 • Konstruktywne uwagi krytyczne
 • Wartościowe pochwały
 • Wyrażanie emocji w rozmowie

5. JAK WYRAŻAĆ OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO ROZMÓWCY?

 • Metoda „kanapki
 • Technika FUO
  • opisanie faktów
  • wyrażenie uczuć
  • przedstawienie oczekiwań

METODYKA: wykład, warsztaty, gry, praca indywidualna i w grupie, testy i kwestionariusze.

Szkolenie metodą warsztatową daje możliwość budowania poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Udział w warsztatach i treningach odbywa się atmosferze akceptacji i nie oceniania. Daje także możliwość zebrania informacji zwrotnych na temat własnej osoby i porównanie własnego obrazu z odbiorem przez innych ludzi