Zarządzanie zespołem

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest skierowane do kierowników, którzy od niedawna zarządzają zespołami oraz osób, które przygotowują się do roli menedżera lub lidera zespołu.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat:

  • organizowania realizacji zadań,
  • budowania, integrowania i zarządzania zespołem,
  • zaangażowania zespołu i podnoszenie efektywności pracy,
  • budowania autorytetu lidera, skutecznego motywowania i nagradzania pracowników,
  • komunikacji w zarządzaniu,
  • dostosowania stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji,
  • radzenia sobie z trudnymi zachowaniami pracowników.

Metody szkolenia: prezentacja multimedialna, gry symulacyjne, , studium przypadku, dyskusja.