Indywidualny Plan Działania

Indywidulany Plan Działania – skuteczne narzędzie w pracy doradcy zawodowego

Celem głównym szkolenia jest rozwijanie umiejętności w pracy doradcy zawodowego

Korzyści dla uczestników:

  • Rozwiną umiejętności indywidualnego podejścia do każdego klienta
  • Rozwiną kompetencje doradcze w zakresie doboru ćwiczeń w projektowaniu IPD przez klienta
  • Nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stosowania IPD w pracy doradcy zawodowego
  • Nabędą wiedzę i umiejętności w monitorowaniu postępów klienta w osiąganiu celów
  • Wymiana doświadczeń wśród uczestników

Program szkolenia

  1. Indywidualny Plan Działania  – definicja.
  2. Etapy pracy w tworzeniu Indywidualnych Planów Działania.
  3. Narzędzia wykorzystywane w doradztwie zawodowym do badania i diagnozy zasobów.
  4. Planowanie działań: przykładowe ćwiczenia, harmonogram działań.
  5. Monitoring działań procesu doradczego

Metodyka szkolenia: wykład, warsztaty, testy i kwestionariusze, praca w grupach.

Termin i miejsce:   listopad 2023 we Wrocławiu

Koszt uczestnictwa koszt uczestnictwa wynosi: 830,90 PLN + 23% VAT i  obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe

Zgłoszenie proszę przesłać do dnia 31.10.2023 r.  pocztą elektroniczną na adres: biuro@optimum-praca.pl

Za drugą osobę z tej samej instytucji udzielamy rabatu w wysokości 5% wartości netto szkolenia.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Zgłoszenie prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@optimum-praca.pl